KleurenBlind
KleurenBlind

Boeken &

Onderstaand is een lijst te vinden van o.a. boeken over kleurenblindheid. Klik op de titel van een boek om meer over een boek te weten te komen

Onderzoeksverslagen

Nederlands


Onderzoeksrapporten

Een onnodige handicap. Maatschappelijke belemmeringen voor kleurenblinden, door D. Oudenampsen & M. Flikweert, 2010

Doel van dit onderzoek door het Verwey-Jonker Instituut is inzicht te verwerven in de fysieke en sociale belemmeringen waarmee kleurenblinden geconfronteerd worden en het aandragen van mogelijke oplossingen. Het onderzoek dient zowel als kennisinventarisatie en als kennisverbreding. Bij kennisinventarisatie gaat het om een overzicht van de bestaande kennis over de maatschappelijke gevolgen van kleurenblindheid. Bij kennisverbreding ligt het zwaartepunt van dit onderzoek, door inzicht te verwerven in de initiatie

Het betreft hier een oriënterend onderzoek dat de bestaande kennis over maatschappelijke gevolgen van kleurenblindheid inventariseert. Daarnaast is door middel van vijf diepte-interviews met kleurenblinden een eerste indruk verkregen van de maatschappelijke belemmeringen die kleurenblinden ondervinden. Het onderzoek geeft geen representatief beeld van de maatschappelijke belemmeringen die kleurenblinden in Nederland ondervinden. Daarvoor is de onderzochte populatie te klein en te willekeurig samengesteld.

Eenonnodigehandicap2010.pdf

Kleurenblindheid in het onderwijs. Problemen en oplossingen., door I. Klaver, 2007

In dit verslag staat beschreven tegen wat voor problemen kleurenblinden en hun leerkrachten aanlopen in het onderwijs en hoe ze daar het beste mee om kunnen gaan. Veel herkenbare situaties en praktische oplossingen.

KleurenblindheidinhetOnderwijs2007.pdf

Blindvaren op kleuren. Een onderzoek naar de relatie tussen kleurzin-stoornissen en mogelijke ongevallen., door P. de Boer, 2013

In deze scriptie voor de studie hogere veiligheidskunde wordt gekeken naar de rol van een kleurzin-stoornis op het functioneren in een beroep. Daarbij wordt vanuit verschillende gezichtspunten bekeken wat de invloed van een kleurzin-stoornis (KZS) is op de veiligheid van de werknemer en zijn omgeving.

Meer informatie over kleurenblindheid en beroepen: www.kleurenblind.eu

Blindvarenopkleuren2013.pdf

Risico in een ogenblik. Kunnen procescontrollers met een kleurzin-stoornis en/of verminderde gezichtsscherpte veilig en gezond werken in een productieomgeving., door M. Hoogendoorn, 2016

In deze scriptie voor de studie hogere veiligheidskunde wordt inzicht gekregen of procescontrollers met een kleurzin-stoornis (KZS) en/of verminderde gezichtsscherpte veilig en gezond kunnen werken in een productieomgeving en om bij te dragen aan een veilige en gezonde werkplek.

Meer informatie over kleurenblindheid en beroepen: www.kleurenblind.eu

Risicoineenogenblik2016.pdf

Boeken - Nederlands

Kleurenblind. Zien en toch niet zien., door dr. J. Walraven, 2002

Op de achterflap

Dit boekje bevat een primeur! Voor het eerst worden illustraties getoond die zichtbaar maken wat kleurenblindheid inhoudt. In de tekst behandelt de auteur op een voor ieder begrijpelijke wijze de moeilijke materie van het kleurenzien en de oorzaak en gevolgen van kleurenblindheid. Ook laat hij zien hoe men, door bewuster met kleuren om te gaan, oplossingen kan vinden voor de problemen waarmee kleurenblinden dagelijks worden geconfronteerd.

Het boekje is bestemd voor allen die door middel van kleuren informatie willen overbrengen, die voor iedereen goed zichtbaar is, dus ook voor kleurenblinden (700.000 in Nederland!). Maar natuurlijk is de inhoud ook interessant voor mensen die zelf kleurenblind zijn en hun omgeving. Ook zij hebben er baat bij om te begrijpen wat er nu precies aan de hand is.

Dr. Jan Walraven is wetenschappelijk oud-medewerker van TNO-Technische Menskunde, specialist op het gebied van kleur en kleurperceptie en voormalig secretaris van de ICA (International Colour Association).

Noot van webmaster: dit boek is een zeer toegankelijk boek waarin alle belangrijke onderwerpen helder en rijkelijk geillustreerd worden behandeld.

Te bestellen via info@blindcolor.com a ± €10,-.

Kleurenzien en kleurzin-stoornissen voor de practici, door dr. A. Uvijls, 1998

Op de achterkant

Kleurenzien en kleurzinstoornissen voor de practici is vooral gericht op de praktijk van het kleurzinonderzoek, zowel bij congenitale als bij verworven kleurzindefecten. Het werd geschreven voor oogartsen, oogartsen in opleiding en anderen die met kleurzinstoornissen geconfronteerd worden: schoolartsen, arbeidsgeneesheren, paramedici, leerkrachten ...

Het bevat elf hoofdstukken:

 1. Licht en kleur
 2. Oog en zien
 3. Congenitale dyscromatopsieën: classificatie Verriest, erfelijkheid, frequentie
 4. Verworven dyschromatopsieën: classificatie Verriest/Pinckers & Marré, oogpathologie en hun type kleurzindefect
 5. Praktijk kleurzinonderzoek: kleurzintests, testmethodes, diagnostiek
 6. Gespecialiseerde onderzoekmethodes: spectrale ooggevoeligheidsfuncties, ERG, VEP, perimetrie, gecomputeriseerde kleurzintests
 7. Klinische diagnostiek van congenitale achromatopsieën: typische en atypsiche (blue cone)
 8. Richtlijnen voor kleurzinonderzoek: lichtbronnen, testbatterijen
 9. Hulpmiddelen voor kleurzingestoorden: kleurfilters
 10. Kleurzinonderzoek voor het PMS-MST: doelstelling, testbatterij, studie- en beroepsoriëntering
 11. Kleurzinstoornissen en beroepen: wettelijke normen (KB's), normen in de industrie.

De auteur, André UVIJLS is verantwoordelijk voor het kleurzinonderzoek van de Oogheelkundige Kliniek van het Universitair Ziekenhuis te Gent, onder leiding van Prof. Dr. J.J. De Laey, diensthoofd. Hij is docent aan het Hoger Instituut voor Paramedische Beroepen, afdeling Orthopsie, Sint-Lievenspoortstraat te Gent en lid van de International Research Group on Colour Vision Deficiencies (IRGCVD; heden ten dagen International Colour Vision Society).

Te bestellen via Kugler Publications à €55,- (ISBN10: 9062991483; ISBN13: 9789062991488)

Liever met kleur! Met kleurenblindheid toch kleurgetrouw en zelfstandig kunnen tekenen, aquarellen maken en met pastel werken, door Hein Kuypers, 2014

Samenvatting:

Altijd al met kleuren willen tekenen/schilderen, maar ben je kleurenblind? Of misschien heb je een familielid die kleurenblind is? Of misschien een (mede)leerling van je? Tekenen en aquarellen in kleur maken, is met kleurenblindheid zeker wel mogelijk!

Ik ben kleurenblind en heb een methode bedacht om toch sprekende en correcte kleuren te kunnen gebruiken en zo mooie tekeningen, aquarellen en pastelwerken te kunnen maken. Dit boek geeft daarbij uitgebreid aan hoe je dat aanpakt.

Als ik deze methode had gehad in mijn jeugd zou mijn leven waarschijnlijk al destijds gericht zijn op kunst en zou ik minder moeite met (werken met) kleuren hebben gehad! En daarom is dit boek ook enorm geschikt voor kleurenblinden, jonge mensen (vanaf 12 jaar), hun ouders en familie. En natuurlijk ook voor de iets oudere mensen die altijd al met kleuren wilden tekenen, maar het vanwege hun kleurenblindheid nooit meer durfden.

Te bestellen via o.a. Bol.com à €14,95 (paperback) of €9,95 (ebook; ISBN13: 9789402115741)

Functioneel kleurgebruik
Aanpassing aan kleurzienstoornissen (NPR 7022)
, Nederlands Normalisatie-instituut, 2007

Omschrijving

Deze praktijkrichtlijn geeft zowel toelichting op, als aanwijzi ngen voor het verantwoord gebruik van kleur, in al die toepassingen waar kleur wordt gebruikt als medium voor de codering van informatie. De doelstelling van de richtlijn is om door optimale kleurselectie en/of redundant coderen, kleurcodering voor iedereen toegankelijk te maken, inclusief voor personen met een verminderd vermogen tot kleurenzien. In het spraakgebruik wordt deze visuele beperking aangeduid als kleurenblindheid. Deze benaming is echter feitelijk niet correct, omdat de overgrote meerderheid van deze groep wel degelijk in meer of mindere mate kleuren kan onderscheiden. Volledige kleurenblindheid, achromasie, is zeer zeldzaam (ca 0,003 % van de bevolking). In deze praktijkrichtlijn zal daarom de kwalificatie "kleurenblindheid" vervangen worden door "kleurzienstoornis"of "gestoord kleurenzien"

Te bestellen via Nederlands Normalisatie-instituut à €32,50

Een kleurloze wereld, door Knut Norby, 1990

De tekst is een hoofdstuk uit het boek 'Night Vision' en is een verslag van Knut Norby over zijn leven als totaal kleurenblinde (of achromatoop). Roel Van Gils, zelf achromaat, vertaalde de oorspronkelijk Engelstalige tekst naar het Nederlands.

Een kleurloze wereld.pdf

Zwart op wit, door Iris Stekelenburg, 2003

Een kijkje in het dagelijks leven van totaal kleurenblinde (achromatoop) Iris Stekelenburg-van Halem. Tal van vermakelijke verhalen over de dagelijkse dingen in het leven waar een kleurenziende niet bij stil staat.

Een bundeling van 10 jaar columns uit het FOVIG (Federatie van Ouders van Visueel Gehandicapten; opgegaan in Oogvereniging) nieuws.

Zwartopwit2003.pdf

Ik zie alles zwart wit, door Iris Stekelenburg, 2012

Dit boek geeft een beeld van het leven met een visuele beperking. Iris Stekelenburg-van Halem (1968) heeft achromatopsie. Zij schrijft columns over haar dagelijks leven met echtgenoot Gerrit (1967), dochter Merel (2002) en zoon Luuk (2004).

De columns in deze publicatie zijn een greep uit het leven van alledag, geschreven met een vleugje humor. Een groot deel ervan verscheen al eerder in het blad van de Federatie Ouders Visueel Gehandicapten. Dit is een vervolg op de columnbundel Zwart op wit.

Te bestellen via Bartimaeus à €9,50

Een antropoloog op Mars, door Oliver Sacks, 2002

Recensie

NBD|Biblion: Boeken over neurologie zijn zelden bestsellers. Die van Oliver Sacks wel. Waren er in de vorige boeken vele korte portretten van patienten, in dit boek volgt hij zeven patienten uitvoerig. Het boek gaat over de paradoxale rol van hersenaandoeningen. Sacks ontdekt dat door enerzijds een uitval van functies er anderzijds latente vermogens worden opgeroepen die anders niet te zien zouden zijn.

Hij beschrijft met een groot invoelingsvermogen zijn ontmoetingen met zeven mensen die door uiteenlopende neurologische afwijkingen zijn getroffen. Een door een ongeval veroorzaakte volkomen kleurenblindheid bij een kunstschilder. Een chirurg die lijdt aan de ziekte van Gilles de la Tourette. Een door een te laat ontdekte hersentumor in het verleden levende student met inprentingsstoornissen. Een blinde man die na een operatie kan zien maar wie dat te veel wordt. Een antropologe die gevoelens exact herkent maar zelf niet voelt enzovoort.

De rode draad: ze zijn redelijk gelukkig omdat de aandoening een deel van hun persoonlijkheid is geworden. Een boek dat zich laat lezen als een roman.

(Biblion recensie, Redactie)

Te bestellen via o.a. Boekhandel Van der Velde à €19,99 (ISBN13: 9789023496717)

Het eiland der kleurenblinden, door Oliver Sacks, 2003

Recensie

NBD|Biblion: De bekende auteur (1933) wordt terecht zeer geroemd om zijn boeiende beschrijvingen van neurologische patienten. Hij weet ook leken mee te trekken in de fascinatie voor wat ziekte en patient voor een arts van kaliber betekenen: ze onthullen iets van het raadsel mens.

In dit boek beschrijft Sacks niet zijn eigen patienten; hij is zijdelings betrokken bij onderzoek naar twee heersende ziektebeelden: kleurenblindheid en een degeneratieve aandoening van het zenuwstelsel, op twee verschillende eilandjes in de Stille Oceaan. Dit levert boeiende beschrijvingen op van geografie, mensen en hun cultuur, biologie etc. Maar het is niet de dokter Sacks met zijn kleurrijke patienten die we uit andere boeken kennen. Weliswaar vergelijkt de uitgever het boek met werken van Theroux en Buch, maar er is geen doorslaggevende reden om dit boek te verkiezen boven andere reisboeken.

Het is het verslag van een zoektocht vergelijkbaar met die van O'Hanlon op Borneo of van Chatwin in Patagonie. Kortom, de altijd al wat ijdele schrijver is inmiddels een beetje te veel over het paard getild; het meest boeiende dat hij te vertellen heeft, lijkt hij intussen wel verteld te hebben.

(Biblion recensie, Redactie)

Te bestellen via o.a. Bol.com, alleen 2de hands vanaf à €4,75 (ISBN13: 9789029053488)

☰ menu