KleurenBlind
KleurenBlind

Auteursrecht

Januari 2019

Alle tekst- en beeldinformatie op www.kleurenblindheid.nl is auteursrechtelijk beschermd (copyright).

Het auteursrecht van deze site berust bij de auteur, J. van Bolhuis, tenzij anders is aangegeven.

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming deze site of enig onderdeel daarvan openbaar te maken, te verveelvoudigen, beschikbaar te stellen op een netwerk en/of het printen van een hardcopy, anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer.

De Rechter © www.jessecartoons.com

Intellectueel eigendom

Alle teksten, illustraties en afbeeldingen op de website van www.kleurenblindheid.nl vallen onder het auteursrecht en zijn wereldwijd beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Ieder gebruik zonder de vooraf gegeven toestemming van de auteur, J. van Bolhuis, is een inbreuk op de auteursrechten en een schending van de intellectuele eigendomsrechten.

Disclaimer

Op de site www.kleurenblindheid.nl is auteursrechtelijk beschermd materiaal verwerkt met waar mogelijk toestemming van de betrokkene. Het kan desondanks zijn dat deze of gene van mening is dat materiaal onrechtmatig is gebruikt. In een dergelijke situatie verzoek ik contact op te nemen. Er kunnen aan deze disclaimer geen rechten worden ontleend door derden.

Ondanks alle zorg die besteed is aan de samenstelling van deze website en e-mail kan J. van Bolhuis geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige onvolkomenheid of fout in de inhoud van www.kleurenblindheid.nl of in een e-mail.

Alle rechten zijn voorbehouden aan J. van Bolhuis.

☰ menu