KleurenBlind
KleurenBlind

Flück test

De test voor kleurenblindheid bestaat uit 4 platen waarop telkens een in kleur afwijkend vierkantje moet worden aangetikt.

De test geeft aan of je
- rood (protan), groen (deutan) of blauw (tritan) kleurenblind bent en
- in welke mate: zwak (weak), matig (moderate) of sterk (strong).

Meer informatie over de test is te vinden op de website van Color Blind Check.

Deze test is alleen voor een tablet en/of mobiel met Android, er is (nog) geen versie voor de PC.

Let op: Deze test gebruikt flikkerende, gekleurde vierkantjes die een (epileptische) aanval kunnen veroorzaken.


Aanwijzingen

Stap 1: De test is te vinden via de volgende link (opent een nieuw scherm): Color Blind Check. Start de app door te tikken op

Stap 2: Druk op Color Blind Check (lengte test 2 tot 4 minuten) of Quick CBC (lengte test maximaal 1 minuut) om de test te starten (figuur 1).

Figuur 1. Keuze voor CBC of Qcbc.

Stap 3: Druk vervolgens rechtsonder in het grijze vlak op 'OK' (figuur 2).

Figuur 2. Het grijze vlak.

Stap 4: Tik bij elke plaat iedere keer zo snel mogelijk op het vierkantje die afwijkt in kleur. In dit geval rechts in het midden, zie figuur 3.

Figuur 3. De test met een afwijkend gekleurd vierkantje.

Stap 5: De uitslag volgt na de laatste plaat (figuur 4). Bij 'Severity' kan je vinden of, en zo ja, in welke mate je kleurenblind bent (weak - zwak, moderate - matig of strong - sterk). De 'PDT Score (Type)' geeft aan welke type kleurenblindheid is gevonden (protan - rood, deutan - groen of tritan -blauw).

Figuur 4. De uitslag.

☰ menu