KleurenBlind
KleurenBlind

Software

Een overzicht van verschillende software en websites die hulp kunnen bieden aan kleurenblinden (Visolve, Color Blind Pal) of kunnen laten zien hoe de wereld er voor een kleurenblinde uitziet. Daarnaast is er software aangegeven die kleuren kan herkennen en kan aangeven in woord en/of kleursystemen welke kleuren het zijn.
Zowel software als websites zijn alleen in het Engels beschikbaar.


Ondersteunend

Visolve door Ryobi System Solutions.

Door middel van een filter kunnen kleuren beter onderscheiden worden door kleuren aan te passen, lichter of donkerder te maken. Uniek is de toepassing om kleuren te arceren. Het laatste is erg handig voor het lezen van bijvoorbeeld kaarten of diagrammen.

Voorbeeld:

De mogelijkheden van Visolve:

Platform
Windows (ook als app)
macOS (ook als app)

Download: Visolve

Color Blind Pal door Vincent Fiorentini.

Erg uitgebreid, is op drie verschillende wijzen te gebruiken

  1. Color Selector: Geeft de kleur weer bij de punt van muis, inclusief een beschrijvende naam (oud roze). Daarnaast geeft het aan wat de tint, verzadiging en waarde is. Hier is het verschil tussen bijvoorbeeld roze en oud roze.
  2. Color Window: Met 'Actual' wordt er een kleur gekozen en is te zien waar deze kleur verder gebruikt is.
    Met 'Shift' is het mogelijk om de kleuren aan te passen afhankelijk van het soort kleurenblindheid (zie 'Soorten'). Hierdoor is het contrast tussen kleuren groter te maken, waardoor kleuren beter te onderscheiden zijn.
    Met 'Stripes' krijgt een gekozen kleur, bijvoorbeeld rood, een arcering.
  3. Color Portal: Hiermee komt Color Window als een filter bovenop het scherm te liggen zonder van invloed te zijn op de onderliggende schermen. Hierdoor is het mogelijk om altijd te werken met aangepaste kleuren.

Platform
macOS (ook als app voor iOS/Android)

Download: Color Blind Pal


Simulatie

Color Oracle door Bernhard Jenny en Nathaniel Vaughn Kelso.

Door een filter over het scherm te plaatsen en daarbij kleurenblindheid te simuleren is direct te zien hoe iets er voor een kleurenblinde uitziet.

Color Oracle kan 3 typen kleurenblindheid simuleren:

Platform:
Windows EN Java 6 of hoger
macOS
Linux EN Java 6 of hoger

Download: Color Oracle -> 'Free download'

Sim Daltonism door Michel Fortin

Laat in een 'zwevend scherm' het gebied rondom de muis zien hoe dit eruit ziet voor een kleurenblinde.

Sim Daltonism kan 8 typen kleurenblindheid simuleren:

Platform
macOS (ook als Apps)

Download: Sim Daltonism


Simulatie online

Vischeck door Bob Dougherty en Alex Wade

Op Vischeck kunnen 2 verschillende simulaties worden gedaan:
- Vischeck: laat zien hoe plaatjes er voor kleurenblinden uit zien.
- Daltonize: corrigeert plaatjes voor kleurenblinden.

Vischeck kan 3 typen kleurenblindheid simuleren:

Daltonize geeft de mogelijkheid om van een figuur de rood/groen verhouding, helderheid of blauw/geel verhouding aan te passen.

Naast de website biedt Vischeck een plug-in die het mogelijk maakt om met behulp van Adobe Photoshop of ImageJ de simulaties te doen (zie Vischeck downloads):

Download: Vischeck plug-ins

Colorblind Web Page Filter door Matthew Wickline

De Colorblind Web Page Filter is, zoals de naam al zegt, met name bedoeld om te laten zien hoe een website eruit ziet voor kleurenblinden. Hiervoor zijn er verschillende filters te kiezen:

Color Vision door Cal Henderson

Color Vision kan gebruikt worden bij de opmaak van een folder, website, etc. Op deze website kunnen tekst- en/of achtergrondkleur worden ingesteld om vervolgens te kijken hoe dit eruit ziet in het geval van:


Kleur herkennen

WhatColor door Hikaru Nakahara

Vergroot het gebied rondom het puntje van de muis 1 tot 4 keer en geeft daarbij aan welke kleur het is in verschillende kleursystemen zoals RGB, decimaal, HSV en HLS en geeft de naam van kleur aan (zie voorbeeld). Daarnaast is het mogelijk om de dichtstbijzijnde kleur aan te laten geven en kleuren door de computer te laten uitspreken.

Platform:
Windows

Download: WhatColor

Color Compass door Redgrass

Vergroot het gebied rondom het puntje van de muis 1 tot 4 keer en geeft daarbij aan welke kleur het is in verschillende kleursystemen zoals RGB, decimaal, HSV en HLS en geeft de naam van kleur aan (zie voorbeeld). Daarnaast is het mogelijk om de dichtstbijzijnde kleur aan te laten geven en kleuren door de computer te laten uitspreken.

Platform
macOS (ook als app voor iOS/Android)

Download: ColorCompass

Online kleur herkennen

Color Name & Hue door Daniel Flück

Door het invoeren van een kleur in RGB, HSB of hexadecimale kleursysteemwaarde wordt de naam en de bijbehorende tint aangeven van meer dan 1600! kleuren, bijvoorbeeld geel - citroen-geel.

Ook kan de kleursysteemwaarde worden gezocht door de schuif te verplaatsen naar de basiskleur en vervolgens in het kleurvak de specifieke kleur van interesse aan te geven.

Link: www.color-blindness.com/color-name-hue/

☰ menu