KleurenBlind
KleurenBlind

Gekleurd oud ANP radionieuws

25 oktober 2017

Logo van Algemeen Nederlands Persbureau"Radionieuwsdienst verzorgd door het ANP." is de bekende eerste zin van het nieuws op de radio ofwel radiobulletins. De nieuwsbulletins van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) van 1937 tot en met 1989 zijn op internet beschikbaar gemaakt door de Koninklijke Bibliotheek. Elk van nieuwsbulletins is opgebouwd uit nieuwsitems. Het gaat hierbij om 1,8 miljoen nieuwitems op A4-papier. En in drie daarvan is het woord "kleurenblind" terug te vinden.

ANP nieuwsbulletins

De items voor een radiobulletin werden eerst uitgetypt en vervolgens door de redactie aangepast. De A4-tjes zijn te zien zoals de nieuwslezer ze in de handen had, dus met fouten, verbeteringen en aanwijzingen hoe de tekst voorgelezen moet worden.

Kleurenblinde nieuwsitems

In ruim 50 jaar aan nieuwbulletins komt het woord kleurenblind drie keer voor in de teksten van de items:

 1. 11 oktober 1966: een regering die spreekwoordelijk door rood licht rijdt met regeringsbesluiten. Bestaat de regering uit alleen maar kleurenblinden?

  Kamer 2

  "De Tweede kamer is vanmiddag begonnen met de algemene politieke en financiele beschouwingen over de nieuwe begroting. Veertien sprekers hebben zich laten inschrijven: alle fraktievoorzitters en van de grote frakties ook nog de financiele specialisten. Het hele kabinet is bij het debat aanwezig. De heren Toxopeus en Beernink spraken als woordvoerders van de oppositie als eerst. Zij betoogden, dat het kabinet Cals zijn eigen gezicht heeft verloren door het temporiseren van allerlei taken, die het in zijn programma als essentieël had opgenomen. Toch is er nog een uitgavenstijging voorzien, die ver uitgaat boven de gebruikelijke norm, meenden zij. Dat is niet in overeenstemming met de economische mogelijkheden van dit ogenblik. Het sein staat op rood, zei de heer Toxopeus, maar de regering is kleurenblind en rijdt door."

 2. 14 november 1951: over verkeerslichten in Amsterdam. Hebben deze de juiste kleuren voor kleurenblinden? Hier verderop er meer over...

 3. 21 april 1949: de communisten blijven op Britse schepen schieten, terwijl de witte vlag is gehesen. Zouden die communisten kleurenblind zijn?

  Dit werd er voorgelezen bij het nieuws van elf uur des avonds:

  "De Britse marine autoriteiten hebben gisteren de torpedobootjager Constance opdracht gegeven op volle kracht van Hongkong naar Shanghai te varen. De Britse kruizer Belfast, die ook in Hongkong ligt, kreeg eenzelfde bevel. De aanleiding tot deze bevelen was de beschieting van de Britse schepen Consert, London, Black Swan en Amethyst op de Jangtse. De Constance en Belfast zullen vanavond of morgenochtend in Shanghai aankomen; in een communiqué van de Britse marine werd gezegd dat zij erheen gingen voor het geval hun diensten in dat gebied nodig zouden blijken te zijn.
  Niet officieel wordt het aantal slachtoffers onder de opvarenden van de beschoten Britse vaartuigen opgegeven als 41 doden en 51 gewonden. De meeste opvarenden zijn al in Shanghai aangekomen. Eén van de onderofficieren verklaarde daar, dat aan boord van de Amethyst 2 witte vlaggen werden gehesen, toen de granaten over het dek gierden. De communisten moeten kleurenblind zijn geweest, zei hij."

Amsterdamse verkeerslichten

Het item in het nieuwsbulletin van 14 november 1951 had als onderwerp Kleur van verkeerslichten:

"Weggebruikers, die kleurenblind zijn, kunnen rood en groen niet zo van elkaar onderscheiden. Daarom zullen in de toekomst de verkeerslichten in Amsterdam een enigzins andere kleur krijgen. Het rode zal meer oranje getint worden en het groene licht wordt sterker met blauw gemengd maar een internationale normalisatie-commissie moet hierover eerst uitspraak doen."

Hieronder het orginele nieuwsitem, overgenomen zonder aanpassingen uit het archief:

Naar blog overzicht

Foto van de orginele A4 van het ANP nieuwsitem Kleuren van verkeerlichten

Copyright ANP

☰ menu